Hộp giảm tốc một trục kiểu chân đế

(Hình ảnh  của 1)