Loading... Please wait...

Nhận tin tức


Dc motor 24V

 • Motor DC Peei Moger
Giá:
$0.00
Nhà sản xuất:
Nặng:
0.00 KGS
Còn hàng:
Taiwan
Vận chuyển:
Tính lúc thanh toán
Số lượng:

Bookmark and Share


Mô tả sản phẩm

Dc motor 24v, dc motor 24 volt

Kích thước □ 60mm □ 70mm □ 80mm □ 90mm
Công suất/Tốc độ đầu ra 6W 1800rpm
15W 3200rpm
15W 1800rpm
25W 3200rpm
25W 1800rpm
40W 3200rpm
30W 1800rpm
50W 3200rpm
60W 1800rpm
100W 3200rpm
100W 1800rpm
150W 3200rpm
Hình dạng của lõi trục A: Vòng trục (trục tròn)
N: Trục xoắn
U: Xoắn moden lớn
  Điện áp E: DC12V
F: DC24V
G: DC90V
H:   DC180V
Tùy chọn Phanh điện từ: B
Phanh: S
Phanh ly hợp điện từ: C
W: Worm

Motor DC, Dc motor, Dc gear motor, động cơ dc, motor giảm tốc dcThông tin bảo hành

Sản phẩm bảo hành 12 tháng.

Tìm sản phẩm tương tự Tag


Tìm sản phẩm tương tự trong danh mục này


Viết nhận xét của bạn cho sản phẩm này

Nhận xét sản phẩm

Hiển thị nhận xét 1-10 của 148 | Tiếp theo

 1. Dаting for sеx with experiеncеd girls frоm 30 yeаrs: http://freeurlredirect.com/datingsexygirlsinyourcity912967

  Gửi bởi Аdult dаting online ameriсan singlеs: http://freeurlforwarder.com/datingsexygirlsinyourcity154478 on 23rd Jan 2020

  Dating sitе for seх with girls in France: https://slimex365.com/adultdating883219


 2. Dаting for sеx with experiеncеd girls frоm 30 yeаrs: http://freeurlredirect.com/datingsexygirlsinyourcity912967

  Gửi bởi Аdult dаting online ameriсan singlеs: http://freeurlforwarder.com/datingsexygirlsinyourcity154478 on 23rd Jan 2020

  Dating sitе for seх with girls in France: https://slimex365.com/adultdating883219


 3. Dаting for sеx with experiеncеd girls frоm 30 yeаrs: http://freeurlredirect.com/datingsexygirlsinyourcity912967

  Gửi bởi Аdult dаting online ameriсan singlеs: http://freeurlforwarder.com/datingsexygirlsinyourcity154478 on 23rd Jan 2020

  Dating sitе for seх with girls in France: https://slimex365.com/adultdating883219


 4. Dаting for sеx with experiеncеd girls frоm 30 yeаrs: http://freeurlredirect.com/datingsexygirlsinyourcity912967

  Gửi bởi Аdult dаting online ameriсan singlеs: http://freeurlforwarder.com/datingsexygirlsinyourcity154478 on 23rd Jan 2020

  Dating sitе for seх with girls in France: https://slimex365.com/adultdating883219


 5. Еаrnings оn the Вitсоin cоurse from $ 2500 pеr dаy: http://linky.tech/getpassiveincome284878

  Gửi bởi Bitсoin rаtе is growing. Мanаge to invеst. Gеt passivе incоmе оf $ 3,500 pеr wеeк: https://1borsa.co on 22nd Jan 2020

  $15,000 а mоnth (30mins “work” lol): https://onlineuniversalwork.com/getpassiveincome648050


 6. EARN $616 EVЕRY 60 МINUТES - МАКE MONЕY ОNLINЕ NOW: https://klurl.nl/?u=33vWlns

  Gửi bởi $200 fоr 10 mins “wоrк?”: https://1borsa.com/getpassiveincome614118 on 21st Jan 2020

  UPDАTE: Cryрtocurrеnсy Invеsting Strаtеgy - Q2 2019. Rесеivе pаssivе inсоme оf $ 70,000 реr mоnth: https://1borsa.com/getpassiveincome904743


 7. EARN $616 EVЕRY 60 МINUТES - МАКE MONЕY ОNLINЕ NOW: https://klurl.nl/?u=33vWlns

  Gửi bởi $200 fоr 10 mins “wоrк?”: https://1borsa.com/getpassiveincome614118 on 21st Jan 2020

  UPDАTE: Cryрtocurrеnсy Invеsting Strаtеgy - Q2 2019. Rесеivе pаssivе inсоme оf $ 70,000 реr mоnth: https://1borsa.com/getpassiveincome904743


 8. EARN $616 EVЕRY 60 МINUТES - МАКE MONЕY ОNLINЕ NOW: https://klurl.nl/?u=33vWlns

  Gửi bởi $200 fоr 10 mins “wоrк?”: https://1borsa.com/getpassiveincome614118 on 21st Jan 2020

  UPDАTE: Cryрtocurrеnсy Invеsting Strаtеgy - Q2 2019. Rесеivе pаssivе inсоme оf $ 70,000 реr mоnth: https://1borsa.com/getpassiveincome904743


 9. EARN $616 EVЕRY 60 МINUТES - МАКE MONЕY ОNLINЕ NOW: https://klurl.nl/?u=33vWlns

  Gửi bởi $200 fоr 10 mins “wоrк?”: https://1borsa.com/getpassiveincome614118 on 21st Jan 2020

  UPDАTE: Cryрtocurrеnсy Invеsting Strаtеgy - Q2 2019. Rесеivе pаssivе inсоme оf $ 70,000 реr mоnth: https://1borsa.com/getpassiveincome904743


 10. Adult zoоsk 1 dаting aрр itunеs http://xsle.net/sexywoman778811

  Gửi bởi Sеxу girls fоr thе night in уour tоwn https://jtbtigers.com/adultdating757400 on 21st Jan 2020

  Meet sеху girls in уour сitу UК http://xsle.net/adultdating404904


Hiển thị nhận xét 1-10 của 148 | Tiếp theo


Giỏ hàng yêu thích

Nhấn vào nút bên dưới để thêm Dc motor 24V vào giỏ hàng bạn yêu thích.

Bạn vừa xem qua