Loading... Please wait...

Nhận tin tức


Motor AC - Động cơ điện 1P 6w, 15w, 25w, 40w, 60w, 90w, 120w, 150w, 180w, 200w

 • Motor Peei Moger
Giá:
$0.00
Mã hàng:
AC / DC Induction Motors, Gear Box, DC Permanent Magnet Motor, Variable Speed Controller
Nhà sản xuất:
Nặng:
0.00 KGS
Còn hàng:
Taiwan
Vận chuyển:
Tính lúc thanh toán
Số lượng:

Bookmark and Share


Mô tả sản phẩm

Motor AC - Động cơ điện 1P 6w, 15w, 25w, 40w, 60w, 90w, 120w, 150w, 180w, 200w

Single-phase 110/220V, IK-type speed control motors
 M-2IK6A (N)-A (C) V, M-3IK15A (N)-A (C) V, M-4IK25A (N)-A (C) V, M-5IK40A (N)-A (C) V,

M-5IK60A (N / U)-A (C) FV, M-5IK90A (U)-A (C) FV, M-5IK90A (U)-A (C) RV, M-5IK120A (U) - A (C) FV,

M-5IK120A (U)-A (C) RV, M-5IK150A (U)-A (C) FV, M-5IK150A (U)-A (C) RV

Single-phase 110/220V, RK-type speed control motors:
 M-2RK6A (N)-A (C) V, M-3RK15A (N)-A (C) V, M-4RK25A (N)-A (C) V, M-5RK40A (N)-A (C) V,

M-5RK60A (N / U)-A (C) FV, M-5RK90A (N)-A (C) FV, M-5RK90A (N)-A (C) RV, M-5RK120A (N) - A (C) FV,

M-5RK120A (N)-A (C) RV, M-5RK150A (N)-A (C) FV, M-5RK150A (N)-A (C) RV, M-4IK25A (N )-U, M-5IK40A (N)-U,

M-5IK60A (N / U)-UF, M-5IK90A (U)-UF, M-5IK120A (U)-UF, M-5IK150A (U)-UF

AC / DC Induction Motors, Gear Box, DC Permanent Magnet Motor, Variable Speed Controller

Performance: Higher Efficiency, Lower Noise, Higher Reliability, Variable choice

Output Power (Watts)
Supplied
Voltage (V)
Frequency (Hz)
Speed
(rpm)
Torque
(kgf/cm)
Current (A)
Flame
Insulation
6
220
50Hz
1300
0.45
0.10
sq 60mm
F
60Hz
1625
0.36
0.09
15
220
50Hz
1300
1.19
0.17
sq 70mm
F
60Hz
1625
0.95
0.15
25
220
50Hz
1300
1.88
0.25
sq 80mm
F
60Hz
1575
1.55
0.23
40
220
50Hz
1375
2.84
0.30
sq 90mm
F
60Hz
1675
2.33
0.29
60
220
50Hz
1375
4.25
0.51
sq 90mm
F
60Hz
1675
3.49
0.49
90
220
50Hz
1375
6.37
0.68
sq 90mm
F
60Hz
1675
5.23
0.69
120
220
50Hz
1325
8.82
0.80
sq 90mm
F
60Hz
1625
7.19
0.89
150
220
50Hz
1325
11.02
1.07
sq 90mm
F
60Hz
1625
8.99
1.31
200
220
50Hz
1375
14.16
1.41
sq 104mm
F


Tìm sản phẩm tương tự trong danh mục này


Viết nhận xét của bạn cho sản phẩm này

Nhận xét sản phẩm

 1. Mã hàng motor PeeiMoger

  Gửi bởi Taiwan Peei Motor on 15th Apr 2012

  M-3IK15A-A M-3IK15A-C M-3IK15A-S3 M-3IK15A-CV M-3IK15A-AB M-3IK15A-CB
  M-3RK15N-CS M-3RK15N-CS M-3IK15N-C M-2IK6N-C G-3N180-K G-3N9-K
  M-3IK15A-B M-3IK15A-SV M-3IK15A-CS M-3IK15A-CB M-51K60A-SFC M-5IK60A-SFC
  M-3RK15A-A M-3RK15A-C M-3RK15A-S3 M-3RK15A-CV M-3RK15A-AB M-3RK15A-CB
  M-3RK15A-B M-3RK15A-SV M-3RK15A-CS M-3RK15A-CB M-5RK40N-C M-5IK90U-SF
  M-5RK90U-SRT G-5U10X-K G-5U60-K M-41K25N-CC G-4N15-K M-51K60N-CF
  M-31K15A-A M-31K15A-C M-31K15A-S3 M-31K15A-CV M-31K15A-AB M-31K15A-CB M-41K25A-C M-4IK25A-C M-5IK60N-SFC M-51K60N-SFC M-51K60N-CF S-M50-A26-4 S-S50-A26-4 US-5160A-C US-5160A-C-1
  M-31K15A-B M-31K15A-SV M-31K15A-CS M-31K15A-CB M-3IK15N-CS
  M-2IK6A-A M-2IK6A-C M-2IK6A-S3 M-2IK6A-CV M-2IK6A-AB M-2IK6A-CB
  M-2IK6A-B M-2IK6A-SV M-2IK6A-CS M-2IK6A-CB M-3IK15N-A M-3IK15N-A
  M-2RK6A-A M-2RK6A-C M-2RK6A-S3 M-2RK6A-CV M-2RK6A-AB M-2RK6A-CB
  M-2RK6A-B M-2RK6A-SV M-2RK6A-CS M-2RK6A-CB
  M-21K6A-A M-21K6A-C M-21K6A-S3 M-21K6A-CV M-21K6A-AB M-21K6A-CB
  M-21K6A-B M-21K6A-SV M-21K6A-CS M-21K6A-CB
  M-4IK25A-A M-4IK25A-C M-4IK25A-S3 M-4IK25A-CV M-4IK25A-AB M-4IK25A-CB
  M-4IK25A-B M-4IK25A-SV M-4IK25A-CS M-4IK25A-CB
  M-4RK25A-A M-4RK25A-C M-4RK25A-S3 M-4RK25A-CV M-4RK25A-AB M-4RK25A-CB
  M-4RK25A-B M-4RK25A-SV M-4RK25A-CS M-4RK25A-CB
  M-41K25A-A M-41K25A-C M-41K25A-S3 M-41K25A-CV M-41K25A-AB M-41K25A-CB M-51K60A-SF M-51K40N-CV M-41K25N-CV G-5U3-K
  M-41K25A-B M-41K25A-SV M-41K25A-CS M-41K25A-CB
  M-5IK40A-A M-5IK40A-C M-5IK40A-S3 M-5IK40A-CV M-5IK40A-AB M-5IK40A-CB
  M-5IK40A-B M-5IK40A-SV M-5IK40A-CS M-5IK40A-CB
  M-5RK40A-A M-5RK40A-C M-5RK40A-S3 M-5RK40A-CV M-5RK40A-AB M-5RK40A-CB
  M-5RK40A-B M-5RK40A-SV M-5RK40A-CS M-5RK40A-CB
  M-51K40A-A M-51K40A-C M-51K40A-S3 M-51K40A-CV M-51K40A-AB M-51K40A-CB
  M-51K40A-B M-51K40A-SV M-51K40A-CS M-51K40A-CB
  M-5IK60A-A M-5IK60A-C M-5IK60A-S3 M-5IK60A-CV M-5IK60A-AB M-5IK60A-CB
  M-5IK60A-B M-5IK60A-SV M-5IK60A-CS M-5IK60A-CB
  M-5RK60A-A M-5RK60A-C M-5RK60A-S3 M-5RK60A-CV M-5RK60A-AB M-5RK60A-CB
  M-5RK60A-B M-5RK60A-SV M-5RK60A-CS M-5RK60A-CB
  M-51K60A-A M-51K60A-C M-51K60A-S3 M-51K60A-CV M-51K60A-AB M-51K60A-CB
  M-51K60A-B M-51K60A-SV M-51K60A-CS M-51K60A-CB
  M-5IK90A-A M-5IK90A-C M-5IK90A-S3 M-5IK90A-CV M-5IK90A-AB M-5IK90A-CB
  M-5IK90A-B M-5IK90A-SV M-5IK90A-CS M-5IK90A-CB
  M-5RK90A-A M-5RK90A-C M-5RK90A-S3 M-5RK90A-CV M-5RK90A-AB M-5RK90A-CB
  M-5RK90A-B M-5RK90A-SV M-5RK90A-CS M-5RK90A-CB
  M-51K90A-A M-51K90A-C M-51K90A-S3 M-51K90A-CV M-51K90A-AB M-51K90A-CB
  M-51K90A-B M-51K90A-SV M-51K90A-CS M-51K90A-CB
  M-5IK120A-A M-5IK120A-C M-5IK120A-S3 M-5IK120A-CV M-5IK120A-AB M-5IK120A-CB
  M-5IK120A-B M-5IK120A-SV M-5IK120A-CS M-5IK120A-CB
  M-5RK120A-A M-5RK120A-C M-5RK120A-S3 M-5RK120A-CV M-5RK120A-AB M-5RK120A-CB
  M-5RK120A-B M-5RK120A-SV M-5RK120A-CS M-5RK120A-CB
  M-51K120A-A M-51K120A-C M-51K120A-S3 M-51K120A-CV M-51K120A-AB M-51K120A-CB
  M-51K120A-B M-51K120A-SV M-51K120A-CS M-51K120A-CB


 2. Các mã hàng hộp giảm tốc

  Gửi bởi Peei Moger on 15th Apr 2012

  G-2N3-K G-2N3.6-K G-2N5-K G-2N6-K G-2N7.5-K G-2N9-K G-2N10-K G-2N12.5-K G-2N15-K G-2N18-K G-2N20-K G-2N25-K G-2N30-K G-2N36-K
  G-2N50-K G-2N60-K G-2N75-K G-2N90-K G-2N100-K G-2N120-K G-2N150K
  G-2N180-K G-2N200-K G-2N250-K G-2N300-K G-2N360-K G-2N500-K
  G-2N600-K G-2N750-K G-2N900-K G-2N1000-K G-2N1200-K G-2N1500-K
  G-2N1800-K 台湾PEEIMOGER电机 台湾PEEIMOGER马达
  G-3N3-K G-3N3.6-K G-3N5-K G-3N6-K G-3N7.5-K G-3N9-K G-3N10-K G-3N12.5-K G-3N15-K G-3N18-K G-3N20-K G-3N25-K G-3N30-K G-3N36-K
  G-3N50-K G-3N60-K G-3N75-K G-3N90-K G-3N100-K G-3N120-K G-3N150K
  G-3N180-K G-3N200-K G-3N250-K G-3N300-K G-3N360-K G-3N500-K
  G-3N600-K G-3N750-K G-3N900-K G-3N1000-K G-3N1200-K G-3N1500-K
  G-3N1800-K 台湾PEEIMOGER电机 PEEIMOGER马达
  G-4N3-K G-4N3.6-K G-4N5-K G-4N6-K G-4N7.5-K G-4N9-K G-4N10-K G-4N12.5-K G-4N15-K G-4N18-K G-4N20-K G-4N25-K G-4N30-K G-4N36-K
  G-4N50-K G-4N60-K G-4N75-K G-4N90-K G-4N100-K G-4N120-K G-4N150K
  G-4N180-K G-4N200-K G-4N250-K G-4N300-K G-4N360-K G-4N500-K
  G-4N600-K G-4N750-K G-4N900-K G-4N1000-K G-4N1200-K G-4N1500-K
  G-4N1800-K 台湾PEEIMOGER电机 PEEIMOGER马达
  G-5N3-K G-5N3.6-K G-4N5-K G-5N6-K G-5N7.5-K G-5N9-K G-5N10-K G-5N12.5-K G-5N15-K G-5N18-K G-5N20-K G-5N25-K G-5N30-K G-5N36-K
  G-5N50-K G-5N60-K G-5N75-K G-5N90-K G-5N100-K G-5N120-K G-5N150K
  G-5N180-K G-5N200-K G-5N250-K G-5N300-K G-5N360-K G-5N500-K
  G-5N600-K G-5N750-K G-5N900-K G-5N1000-K G-5N1200-K G-5N1500-K
  G-5N1800-K 台湾PEEIMOGER电机 台湾PEEIMOGER马达
  G-5U3-K G-5U3.6-K G-4U5-K G-5U6-K G-5U7.5-K G-5U9-K G-5U10-K G-5U12.5-K G-5U15-K G-5U18-K G-5U20-K G-5U25-K G-5U30-K G-5U36-K
  G-5U50-K G-5U60-K G-5U75-K G-5U90-K G-5U100-K G-5U120-K G-5U150K
  G-5U180-K G-5U200-K G-5U250-K G-5U300-K G-5U360-K G-5U500-K
  G-5U600-K G-5U750-K G-5U900-K G-5U1000-K G-5U1200-K G-5U1500-K G-5U1800-KGiỏ hàng yêu thích

Nhấn vào nút bên dưới để thêm Motor AC - Động cơ điện 1P 6w, 15w, 25w, 40w, 60w, 90w, 120w, 150w, 180w, 200w vào giỏ hàng bạn yêu thích.

Bạn vừa xem qua