Loading... Please wait...

Nhận tin tức


Nhấn vào đây để thanh toán Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm Số lượng Trị giá Cộng
Tổng cộng: $1,627.19
Tính toán phí vận chuyển & Giao hàng tận nhà
Tổng cộng: $1,627.19
  Hộp giảm tốc TMB
Taiwan
$0.00 $0.00
  Động cơ giảm tốc 5HP-1/60-B3
Taiwan
$830.90 $830.90
  Motor Giảm tốc vô cấp (Variable Speed Drive)
Taiwan
$0.00 $0.00
  Động cơ motor giảm tốc Teco Chenta
Taiwan
$0.00 $0.00
  Housin Động cơ giảm tốc mặt bích
Taiwan
$300.00 $300.00
  Động cơ giảm tốc 0,4kW-1/10-B3
Taiwan
$229.29 $229.29
  Motor giảm tốc 0,4kW-1/60-B3
Taiwan
$267.00 $267.00
  Motor giảm tốc 1 pha
Taiwan
$0.00 $0.00
  Motor giảm tốc Chenta
Taiwan
$0.00 $0.00
  Điều tốc cơ APH - BS
Taiwan
$0.00 $0.00
  Dc motor 12V
Taiwan
$0.00 $0.00
  Motor DC 24VDC
Taiwan
$0.00 $0.00
  Động cơ giảm tốc Chenta MHM
Taiwan
$0.00 $0.00

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng, bạn tìm hoặc chọn sản phẩm từ website. Khi bạn đã tìm được sản phẩm cần mua, Nhấn vào nút Mua Hàng để thêm vào giỏ hàng của bạn.

Tiếp tục Mua hàng trên dongco.com trang chủ.

Mã Khuyến mãi

Nếu bạn có thẻ khuyến mãi, vui lòng nhập Mã khuyến mãi vào trong ô này và nhấn Nút 'Go'.