Chính sách trả hàng
Hàng chỉ được trả lại khi dongco.com đồng ý
Hàng trả lại phải chưa sử dụng, còn nguyên hộp, tài liệu, hướng dẫn.
Không có dấu hiệu ẩm ướt, vỡ, rách,...
Chính sách đổi hàng
Hàng được đổi chỉ áp dụng cho sản phẩm đặt mua Online tại website
Hàng đổi lại phải chưa sử dụng, còn nguyên hộp, tài liệu, hướng dẫn.
Không có dấu hiệu ẩm ướt, vỡ, rách,...
Tất cả các trường hợp đổi và trả hàng đều phải được thỏa thuận giữa Quý Khách và DONGCO nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.