Loading... Please wait...

Nhận tin tức


Thanh toán

Phương thức thanh toán & giao nhận hàng hóa

Chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thức sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Chỉ áp dụng đối với khách hàng tại Tp.HCM
a. Địa chỉ thanh toán trùng với địa chỉ nhận hàng:
- Tổng số tiền thanh toán: 100% giá trị đơn hàng bao gồm thuế GTGT (VAT) + Phụ phí giao hàng (nếu có)
- Đơn vị  thanh toán: Bằng VND
- Thời điểm thanh toán: ngay khi chúng tôi hoàn tất giao hàng và Quý khách hoàn tất kiểm hàng (chủng loại, số lượng, giá bán, tình trạng hàng hóa).

b. Địa chỉ thanh toán khác địa chỉ  nhận hàng:
- Tổng số tiền thanh toán: 100% giá trị đơn hàng bao gồm thuế GTGT (VAT) + Phụ phí giao hàng (nếu có)
- Đơn vị  thanh toán: Bằng VND
- Thời điểm thanh toán: Trước khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ nhận hàng của Quý khách.
- Thời điểm giao hàng: Trong vòng 24 giờ kể từ lúc thanh toán.
* Với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu VND trở lên Quý khách vui lòng lựa chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản.


2. Thanh toán bằng chuyển khoản tài khoản Công ty:
- Quý khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản như sau:
+ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐỘNG CƠ
+ Số tài khoản:           99993568
+ Tên ngân hàng:      NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH TÂY THẠNH HCM
- Giá trị thanh toán: 100% giá trị đơn hàng bao gồm thuế GTGT (VAT) + Phụ phí giao hàng (nếu có)
- Thời điểm thanh toán: Trước khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ nhận hàng của Quý khách.
- Thời điểm giao hàng: tùy thuộc vào hàng tồn kho và tính chất hàng hóa chúng tôi sẽ xác nhận trước khí Quý Công ty xác nhận đơn hàng và chuyển khoản.
* Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản chính là tài khoản Quý công ty bạn đặt hàng

3. Thanh toán bằng tài khoản cá nhân ATM, SMS Banking

+ Tên chủ tài khoản: Trần Thanh Lam
+ Số tài khoản:           988789888
+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Tân Bình - TpHCM)
- Giá trị thanh toán: 100% giá trị đơn hàng bao gồm thuế GTGT (VAT) + Phụ phí giao hàng (nếu có)
- Thời điểm thanh toán: Trước khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ nhận hàng của Quý khách.
- Thời điểm giao hàng: tùy thuộc vào hàng tồn kho và tính chất hàng hóa chúng tôi sẽ xác nhận trước khí Quý Công ty xác nhận đơn hàng và chuyển khoản.
* Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng tài khoản cá nhân nếu Quý khách thanh toán bằng tài khoản cá nhân

  Chính sách bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng theo quy định của nhà sản xuất

Trân trọng!
BQT Website dongco.com